http://katalogs.lv/petroff
Petroff, SIA
Martas iela 4, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 28887899
Fakss: 67222299
E-pasts:
info@petroff.lv
Mājas lapa:
www.petroff.lv
Darba laiki: P 08:00-18:00 O 08:00-18:00 T 08:00-18:00 C 08:00-18:00 P 08:00-18:00 S 10:00-14:00 Sv -
siapetroff

Pakalpojumi
DARBA TIESĪBAS
1. Darba līgumu noslēgšana un laušana, konsultācijas;

2. Darbinieka interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā,

kā arī valsts institūcijās;

3. Atjaunošana darbā, nelikumīgas darba līguma laušanas gadījumos;

4. Darba algas un kompensāciju par piespiedu darba kavējumu piedziņa;

5. Darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā, kā arī valsts

institūcijās;

6. Darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa.
FIZISKO PERSONU MAKSĀTNESPĒJA
1. Fizisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;

2. Pārstāvība pārrunās ar nodrošinātajiem kreditoriem (bankām u.c.);

3. Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;

4. Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs.
ĢIMENES TIESĪBAS UN MANTOŠANA
1. Laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;

2. Līgumu par laulāto kopmantas sadali un atsevišķas mantas noteikšanu sastādīšana un reģistrācija;

3. Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā starp laulātajiem ārpus tiesas kārtībā;

4. Juridiskā palīdzība laulības šķiršanas lietās, pieteikumu par laulības šķiršanu sagatavošana,

pārstāvība tiesā, konsultācijas;

5. Juridiskā palīdzība laulāto kopmantas sadalīšanā;

6. Konsultācijas mantojumu jautājumos;

7. Testamentu un mantojuma līgumu sastādīšana.

8. Mantošanas lietu vešana
INTEREŠU PĀRSTĀVĪBA TIESĀS VAI CITĀS VALSTS IESTĀDĒS
1. Pasūtītāja pārstāvība tiesā, šķīrējtiesā vai citās valsts iestādēs;

2. Piedalīšanās tiesas sēdēs, administratīvajās sēdēs, sapulcēs un komisijās;

3. Lietas materiālu izpēte, konsultācijas;

4. Prasības pieteikumu tiesai vai šķīrējtiesai sastādīšana un iesniegšana;

5. Atsauksmes uz prasību vai pretprasības sagatavošana un iesniegšana;

6. Pasūtītāja interešu pārstāvība tiesas sprieduma izpildes gaitā;

Pasūtītāja interešu pārstāvība attiecībās ar tiesu izpildītājiem.
JURIDISKO PERSONU LIKVIDĀCIJA UN MAKSĀTNESPĒJA
1. Juridisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;

2. Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;

3. Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs;

4. Pārstāvēšna tiesās;

5. Juridisko peronu likvidācija.
KOMERCTIESĪBAS
1. Jaunu uzņēmumu reģistrācija Komercreģistrā;

2. Izmaiņu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijas dokumentos;

3. Uzņēmumu pirkšanas – pārdošanas noformēšana;

4. Uzņēmumu likvidācija un reorganizācija;

5. Uzņēmumu tiesiskā aizsradzība;

6. Uzņēmumu juridiskā apkalpošana
LĪGUMI
1. Dažādu līgumu sastādīšana, analīze un korekcija;

2. Konsultācijas par individuālu darījumu noslēgšanu, darījumu noslēgšanas uzraudzība, konsultācijas;

3. Līgumu izpildes uzraudzība, konsultācijas;

4. Juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, konsultācijas.
PARĀDU PIEDZIŅA
1. Parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;

2. Kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;

3. Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;

4. Vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;

5. Parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;

6. Parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;

7. Prasības pieteikuma sagatavošana iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.
TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESS (JURIDISKĀM PERSONĀM)
1. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;

2. Tiesiskās aizsardzības procesa plāna sastādīšana un saskaņošana;

3. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība un konsultēšana.
Jurdiskie dati
Juridiskais nosaukums         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PETROFF"
Juridiskā adrese         Ģertrūdes iela 37-9A, Rīga, LV-1011
Reģistrācijas numurs         40103503372
PVN maksātāja reģistrācijas numurs         LV40103503372
Banka        
Bankas konts        
Bankas kods        
Par Katalogs.lv   |   Kontakti   |   Pieteikt uzņēmumu   |   Pieteikt kļūdas labojumu

© Katalogs.lv, 2008 - 2023. Visas tiesības aizsargātas / Tālrunis 20300103, e-pasts: info@katalogs.lv

Šīs datu bāzes, tās daļas vai datu bāzē iekļautās informācijas, vai informācijas
daļas pavairošana vai izplatīšana jebkādā formā stingri aizliegta.

Tāpat arī ir aizliegta lejupielāde automātiskā režīmā