http://katalogs.lv/firma-l4
Firma L4, SIA
Jelgavas ielā 90, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67500180
Fakss: 67500181
E-pasts:
firmaL4@L4.lv
Mājas lapa:
www.l4.lv

Pakalpojumi
Būvuzraudzība un būvniecības konsultācijas
*ēku būvdarbu būvuzraudzību
*demontāžas darbu būvuzraudzību;
*hidrotehnisko būvju izbūves darbu būvuzraudzību;
*hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību;
*kuģu piestātņu renovācijas darbu būvuzraudzību;
*hidrotehnisko būvju novērošanas sistēmas datu analīzi;
*hidrotehnisko būvju un to daļu apsekošanu;
*ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvuzraudzību;
*notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvdarbu būvuzraudzību;
*ūdens atdzelžošanas staciju būvdarbu būvuzraudzību;
*dziļurbumu ierīkošanas darbu būvuzraudzību;
*kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbu būvuzraudzību;
*ūdenstorņu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību;
*būvuzraudzību pēc FIDIC līguma prasībām;
*cita veida būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši LBN noteikumiem.
Ceļu un tiltu būvuzraudzība un konsultācijas
Ceļu un tiltu projektēšana
Elektroapgādes un elektroietaišu projektēšana, konsultācijas
Finanšu un vadības konsultācijas
Mācību kursi un semināri
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, konsultācijas
*iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana;
*tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde ūdenssaimniecības attīstības projektiem;
*ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu datormodeļu izstrāde;
*notekūdeņu attīrīšanas, sūkņu staciju un citu notekūdeņu sistēmas elementu projektēšana;
*ūdens sagatavošanas iekārtu, ūdenstorņu un citu ūdensapgādes sistēmas elementu projektēšana;
*notekūdeņu dūņu apstrādes un novietošanas tehnoloģiju projektēšana;
*autoruzraudzība;
*ūdenssaimniecības sistēmu izpēte un novērtēšana, tehnisko pasu izgatavošana;
*ūdensapgādes tīkla noplūžu vietu noteikšanas darbu organizēšana un vadīšana;
*ūdenssaimniecības sistēmu ģeogrāfisko informācijas sistēmu datubāžu izstrāde.
Vides konsultācijas un ģeotehniskā izpēte
*ietekmes uz vidi novērtējums;
*stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, vides pārskatu sagatavošana;
*ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā izpēte;
*derīgo izrakteņu atradņu izpēte un derīgo izrakteņu krājumu aprēķini;
*derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas tehnisko projektu izstrāde;
*grunts un gruntsūdens kvalitātes izpēte;
*vides monitoringa sistēmu izveide un monitoringa veikšana;
*A,B kategoriju piesārņojošo darbību atļauju iesniegumu izstrāde;
*konsultācijas uzņēmumiem vides aizsardzības prasību īstenošanā;
*būvlaukumu ģeotehniskā izpēte dažādu tipu objektiem (ģeotehniskā urbšana, statiskā un dinamiskā zondēšana).
Jurdiskie dati
Juridiskais nosaukums         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4"
Juridiskā adrese         Jelgavas iela 90, Rīga, LV – 1004
Reģistrācijas numurs         40003236001
PVN maksātāja reģistrācijas numurs         LV40003236001
Banka        
Bankas konts        
Bankas kods        
Par Katalogs.lv   |   Kontakti   |   Pieteikt uzņēmumu   |   Pieteikt kļūdas labojumu

© Katalogs.lv, 2008 - 2022. Visas tiesības aizsargātas / Tālrunis 20300103, e-pasts: info@katalogs.lv

Šīs datu bāzes, tās daļas vai datu bāzē iekļautās informācijas, vai informācijas
daļas pavairošana vai izplatīšana jebkādā formā stingri aizliegta.

Tāpat arī ir aizliegta lejupielāde automātiskā režīmā